11/17/2013

පොදු කාමරයේ නංගියේ ...........

3 comments:

 1. හ්ම්ම්, ලස්සනයි අද ආවේ මෙහෙ දිගටම එන්නම්

  ReplyDelete
 2. මේ පැත්තට ගැච්චුවේ අද! හැබැයි මේ කවිය දැකලා දෙපාරක් කියවලා යන්න හිතුනා!

  ReplyDelete
 3. කොමන් රූම් එක - - - - - -

  අතීතය සිහිවිය!

  ReplyDelete