2/14/2012

ටෙක්නිකල් ඉලෙක්ටිව්ස්
ටෙක්නිකල් ඉලෙක්ටිව්ස් යනු............
කෑම පිගානක් බදුය!

                      
 ස්වභාවය                                                    : හොදින් පිස ඈත.නමුත් බෙදන්නා අනුව රස වෙනස් වේ.
                                                                       බෙදූ විගස කෑම, දිරවීම පහසු කරයි.කෑමට කල් ගත වීමෙන් දිරවීම අපහසු වේ.

අනුභවය සදහා නීතී රීතී                                : 1) ගත්තොත් අනිවාර්යෙන් කෑ යුතුය
                                                                      2)පිලිවෙලට නොකෑවොත් අනාගෑනීමට සිදු වේ.
                                                                      3)අනාගතහොත් 1 2ක් කෑමට සිදුවේ.

සෙමෙස්ටරේ පලමු දවස                               : මීට වඩා රස කෑමක් නෑ.!
සෙමෙස්ටරේ සති 2 කින්                               : අද එපා!
සෙමෙස්ටරේ මෑද                                         :  වෙන කෑම 1ක් ගන්නයි තිබුනෙ.!
සෙමෙස්ටරේ අග                                          : බඩගින්නෙ හිටියත් ආයේ කෑම එපා. !
සෙමෙස්ටරේ ආරම්භයෙන් සති 16 කින්....      :   රසක් තිබූ බව දෑනේ.
                                                                       කල් ඉකුත් වී ඈත.

          ~Shakya~

2/12/2012

සෙමෙස්ටර් අලියාකලකට පෙර "කලා කව පුවරුවෙන්" පෙන්වා දුන් ,තවමත් කාටවත් නොතේරෙන "අලියාය".
කාගේ නිර්මාණයක්දැයි නොදනිමු.තතු දත්තෝ පහදත්වා!
(ඡායාරූපයේ තිබෙන අපැහැදිලි  වචන අලුතින් එකතු කරන ලදී )

2/10/2012

~සුරංගනා ලෝකය~
"ඒකෝමත් එක රටක"
හැමදේම සිදුවිය...
කුමාරයෙක්..
කුමාරියක්..'
රස වැඩිවෙන්න..,
"දුෂ්ඨයෙකුත්"
මකරුන් සමග
කතාකරන
සත්වයින්
ඒවිතරක් නොවෙයි !
පණ තියෙන
ගස් ගල්
පටන් ගන්න කොට
"කුතුහලය"
මැද්දෙදි
"දුක කදුලු සමග භය! "
ඒත් අවසානෙදී......
"කුමාරයයි කුමාරියයි සතුටින් ජීවත් වෙයි !"
කිරි සප්පයින් හඩයි !
ළදරුවන් කට අයන් අසයි !
ඒත් වැඩිහිටියන්...?
සැබෑ ලොව තුල...
"එකොමත් එක රට "සොයයි....

දළබුවා‘9

2/07/2012