2/12/2012

සෙමෙස්ටර් අලියාකලකට පෙර "කලා කව පුවරුවෙන්" පෙන්වා දුන් ,තවමත් කාටවත් නොතේරෙන "අලියාය".
කාගේ නිර්මාණයක්දැයි නොදනිමු.තතු දත්තෝ පහදත්වා!
(ඡායාරූපයේ තිබෙන අපැහැදිලි  වචන අලුතින් එකතු කරන ලදී )

2 comments:

  1. මත් තාම හරියට දන්නේ නෑ.
    දන්න කට්ටිය පැහැදිලි කරලා කියමු බලන්ඩ !!!

    ReplyDelete
  2. හැක හැක..මට පොස්ට් එකවත් තේරුනේ නැත..එහෙත් සෙමෙස්ටර 2ක් ම අහවර කලෙමි..

    ReplyDelete