7/08/2012

මාවතේ ජීවිත 1


මැදුරු දොරකඩ වියලි සුලඟට වියරුවෙන්
සිනාසෙන නුඹ
තනිකමට ලොව මදුරු මැසි කැල සෙනෙහසින්
සනසනා නුඹ
සඳෑ සිරුරට වැදු දරු පෙම මාවතේ අද
මිලින වු නුඹ
නොපෙනුනෙ කිම කවුලුවට රිය සඟවනා
බිඳු කඳුලු නුඹ..................!ඔටුවා (තෙවන වසර )

2 comments:

  1. සංවේදී නිර්මානයක්....

    ReplyDelete
  2. හිතන්න දෙයක් ඉතුරු කරපු කවි සිතුවිල්ලක් !!!
    කවි සිතුවිල්ල ලස්සනයි මල්ලි !

    ReplyDelete