8/11/2013

මාවතේ ජීවිත ~8~ තැඹිලි මාමා

අතෝරක් නැති
මහ වැස්සට
සේදිලා ගිය
මග දෙපස.........

අදුර කැන්දූ
වැහි වළාවන්
මුවා කරවූ
නුබේ සිනහ වත......

පායාපන් අව් රැල්ල
පොඩි උන්ට
කවන්නට
බත් කටක් ...........

08 ඔටුවා

පලි: යලිත් මහා සමාජයට පිවිසීමි. මාවතේ හමුවන ඔබ මීලග නිමිත්ත විය හැක.


2 comments:

  1. ලස්සන කවි සිතුවිල්ලක් !

    ReplyDelete