9/08/2013

රැවටීම (අපි අපිවම )


උදේටත් චිකන් 
දවල්ටත් චිකන්
රැටත් චිකන්

කෙතරම් සංවර්ධිතද 
අප 
පිම්බී අභිමාණයෙන් 
පුප්පා ගිරිය
දෙසමින්  ලොවට 

උදේ දිවා රෑ 
වළදමු  
චිකන් නොව
පරිප්පු
චිකන් 
සුප්කැට යෙදු   

                                                                                                             
                                                                                                                අදහස 08 ටෝගා
                                                                                                               ලිව්වේ 08 ඔටුවා

1 comment:

  1. කොහොම බැලුවත් චිකන් තමයි නේද? බුරියානිද, ෆ්‍රයිඩ් රයිස් ද, කොත්තුද මේ ඔක්කොම ඉල්ලන්නේ මුලට චිකන් කියන නම දාලා නෙව...

    ReplyDelete