4/19/2012

තුන්වැනි සීනුව


''තුන්වැනි සීනුව''
 අප්‍රේල් 24 වැනි අඟහරුවාදා සවස 7.30ට පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ සරච්චන්ද්‍ර එළිමහන් රංග පිඨයේදී

1 comment:

  1. අඩේ මේවා දකින කොට දුකේ බෑ අප්පා. හිටියනම් බලන්ඩ එන්න තිබ්බා. ඒත් කොයි ???

    ReplyDelete