5/10/2013

අතුරුදහන් වූ සෙබලෙකුගේ බිරිඳ
ගිනි මද්දහනේ සීතල පින්නේ
ඔබ ගැන මතකය වද දුන්නා
නිදිනැති දෙනෙතේ කදුලක් සිරවී
රැ තුන් යාමේ ඉකි බින්දා

කලුවර අහසේ තරුකැන් අතරින්
ඔබ නැග ඒ යැයි මම උන්නා
අද දින නාවොත් හෙටවත් ඒ යයි
පෙරමග බලමින් දින ගැන්නා

යුද්ධය නිම වී ගම රට ආ උන්
ඔබ මිතුරන් දහසක් උන්නා
සැමටම අමතක ඔබගේ මතකය
මා සුසුමන් සිරකර සිත බින්දා

08 සොබා
ප.ලි.
පෙර සබැදි

1 comment:

  1. ඉන්නකන් පනදෙන්න ඉන්න උන් මැරුණම උගේ ගෙදර උන් ඉන්නවද මලාදවත් බලන්නේ නෑ

    ReplyDelete