10/06/2011

අදුර එළිය

3 comments:

 1. එතකොට හිරුද ගොඩක් වටින්නේ සඳුද ?

  හිරු චණ්ඩ ය. සඳු සෞම්‍ය ය !!!
  කවිය ලස්සන ය. තව ලිවිය යුතුම ය !!!

  ReplyDelete
 2. හිරු,.. හ්ම්ම්...
  ඒ එළියෙන් මම දැවුනත්
  පෙම් කරනෙමි තව දුරටත්,.

  ReplyDelete