10/02/2011

ට්‍රේනින් (ග්)

MS එක්සෙල් වල කොටු කොටු වැඩ
                                                             පිටුමතේ
MS ව(ර්)ඩ් වලින් රිපොට් ලියමු
                                                            හිතුමතේ
C++ පොරෝග්‍රැමින් එලි වෙන තුරු
                                                            නිදිමතේ
මාස පහයි  සති හතරයි අපෙ ට්‍රේනින්
                                                              ජීවිතේ

                                                                 
බැබුනා 

                                     

5 comments:

 1. බැබුනා ඔන්න එබුනා

  ReplyDelete
 2. අපේ නම් ඉතින් මාස 3 සුපිරි අවුව පොඩ්ඩයි

  ReplyDelete
 3. අඟල් 14ට කොටු උනාම දුක තමා ජීවිතේ :ප්

  ReplyDelete
 4. අඟල් 14ක ජීවිත තමා !!!
  කොම් කරන අපට එතිනින් එහා ජීවිතයක් තියේද ???

  ReplyDelete